Αναζήτηση
logo
10η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2013

10η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην 10η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η του μηνός Μαϊουτου έτους 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: