Αναζήτηση
logo
10η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

10η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

Καλείστε να προσέλθετε  στην 10η Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 1η  του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00΄ για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα