Αναζήτηση
logo
10η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2013

10η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην 10η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 7η του μηνός Αυγούστου του έτους 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: