Αναζήτηση
logo
10η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2015

10η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2015

Καλείστε να προσέλθετε στην 10η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 23η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: