Αναζήτηση
logo
11η πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2013

11η πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2013

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 11η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού στις 3 Ιουνίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: