Αναζήτηση
logo
11η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2016

11η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 11η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 1η του μηνός Απριλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας