Αναζήτηση
logo
11η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2013

11η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην 11η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 11η του μηνός Ιουνίουτου έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00΄ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: