Αναζήτηση
logo
11η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

11η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

Καλείστε να προσέλθετε  στην 11η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 14η  του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00΄ για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα: