Αναζήτηση
logo
12η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2013

12η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην 12η Δημόσια Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η του μηνός Ιουνίουτου έτους 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: