Αναζήτηση
logo
12η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2013

12η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2013

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 12η Δημόσια Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 6η Ιουνίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα