Αναζήτηση
logo
12η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

12η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 12η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: