Αναζήτηση
logo
12η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

12η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

Καλείστε να προσέλθετε  στην 12η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 29η  του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00΄ για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα: