Αναζήτηση
logo
12η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2016

12η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 12η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 12η του μηνός Απριλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας