Αναζήτηση
logo
12η Πρόσκληση ΟΙκονομικής Επιτροπής 2018

12η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Καλείστε να προσέλθετε  στην 12η   Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, την 19η  του μηνός Μαρτίου  του έτους 2018