Αναζήτηση
logo
13η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

13η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

Καλείστε να προσέλθετε στην 13η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 6η του μηνός Μαΐου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.