Αναζήτηση
logo
13η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2016

13η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 13η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 20η του μηνός Απριλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας