Αναζήτηση
logo
14η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2016

14η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2016

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 14η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την  15η Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: