Αναζήτηση
logo
14η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

14η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

Καλείστε να προσέλθετε  στην 14η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 16η  του μηνός Μαΐου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00΄ για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα: