Αναζήτηση
logo
14η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2016

14η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 14η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 26η του μηνός Απριλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας