Αναζήτηση
logo
15η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2013

15η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην 15η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 20η του μηνός Αυγούστουτου έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00΄ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: