Αναζήτηση
logo
15η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2016

15η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 15η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 11η του μηνός Μαΐου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10.00΄ π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: