Αναζήτηση
logo
16η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2013

16η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2013

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 16η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 7η Αυγούστου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα