Αναζήτηση
logo
16η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2013

16η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην 16η Δημόσια Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 11η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00΄ για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: