Αναζήτηση
logo
17η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2013

17η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2013

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 17η Δημόσια Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 21η Αυγούστου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: