Αναζήτηση
logo
18η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2013

18η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2013

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 18η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 4η Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: