Αναζήτηση
logo
18η Τακτική Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2015

18η Τακτική Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2015

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 18η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 9η Νοεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: