Αναζήτηση
logo
18η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

18η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στην 18η  Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, την 11η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2012 ημέρα της