Αναζήτηση
logo
18η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2016

18η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 18η  Δημόσια Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 25η του μηνός Μαΐου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10.30΄ π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: