Αναζήτηση
logo
19η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

19η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 19η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 7η Νοεμβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: