Αναζήτηση
logo
19η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2013

19η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην 19η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 4η του μηνός Νοεμβρίουτου έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: