Αναζήτηση
logo
19η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2014

19η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2014

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 19η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 10η Νοεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: