Αναζήτηση
logo
19η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

19η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Καλείστε να προσέλθετε στη 19η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 13η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18.00΄ μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: