Αναζήτηση
logo
1η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2016

1η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 1η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 11η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα