Αναζήτηση
logo
1η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2014

1η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2014

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 1η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 29η Ιανουαρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.