Αναζήτηση
logo
1η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

1η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

Καλείστε να προσέλθετε στην 1η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 13η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω