Αναζήτηση
logo
1η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2015

1η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2015

Καλείστε να προσέλθετε στην 1η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 16η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: