Αναζήτηση
logo
1η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση για την 1η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμυρού, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, την 30η Ιανουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμυρού