Αναζήτηση
logo
20η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2013

20η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην 20η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 11η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: