Αναζήτηση
logo
20η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2013

20η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2013

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 20η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 14η Οκτωβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: