Αναζήτηση
logo
21η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

21η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στην 21η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 2α του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00΄ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: