Αναζήτηση
logo
21η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2016

21η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 21η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 13η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18.30