Αναζήτηση
logo
21η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2013

21η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην 21η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 22η του μηνός Νοεμβρίουτου έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: