Αναζήτηση
logo
21η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2016

21η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 21η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 14η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ και ώρα 09.30΄ π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω