Αναζήτηση
logo
22η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2013

22η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2013

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 22η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 13η Νοεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: