Αναζήτηση
logo
22η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

22η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 22η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 21η Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: