Αναζήτηση
logo
22η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

22η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Καλείστε να προσέλθετε στη 22η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 9η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18.30΄ μ.μ.