Αναζήτηση
logo
23η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2013

23η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2013

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 23η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 27η Νοεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: