Αναζήτηση
logo
23η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2014

23η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2014

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 23η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 22η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα