Αναζήτηση
logo
23η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

23η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Καλείστε να προσέλθετε στη 23η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 23η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18.00΄ μ.μ.