Αναζήτηση
logo
23η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

23η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στην 23η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00΄ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: